C C C C A+ A A- X

Правна рамка за медиацията

Достъп до Централизиран електронен портал за Медиация (Линкът работи с браузъри различни от Internet Explorer)

 

СЪЩНОСТ НА МЕДИАЦИЯТА

КАКВО Е МЕДИАЦИЯТА?

Доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове извън съда, при която трето неутрално лице- МЕДИАТОР подпомага спорещите сами и по своя воля да постигнат взаимно приемливо споразумение.

Нова култура на общуване, основана на взаимното разбиране, зачитане на правата и интересите и запазване на отношенията.

Процедура, улесняваща защитата на човешките права и достъпа до правосъдие.

Според българския Закон за медиацията, медиация може да се проведе по „граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица..., както и в случаите предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс“ чл.3, ал.1 и 2. И не се провежда „ако закон или друг нормативен акт предвижда друг ред за сключване на споразумение.“, чл.3, ал.3.

Процедурата е бърза, а таксите за нея са многократно по-ниски от съдебните.

ПРАВНА РАМКА

 1. Закон за медиацията, (ДВ бр. 110/2004 изм. ДВ бр.86/ 24.10.2006, доп.бр.9/28.01.2011г,

изм.и доп.бр.27/01.04.2011)

 1. Граждански процесуален кодекст, обнародван на 20.07.2007 г.( ДВ. бр.27/2007 г.) в сила от 1.03.2008 г.
 2. Процедурни и етични правила за поведение на медиатора, одобрени със Заповед No.ЛС-04-364/17.06.2005 на Министъра на правосъдието, издадена на осн.§ 1 ПЗР на ЗМ
 3. Наредба № 2/15.03.2007 за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори;за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване и отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора
 4. Правила за осъществяване на контрол за спазване на изискванията за обучение на медиатори и за реда за извършване на проверки на организациите по чл.2 от Наредба № 2/15.03.2007г, одобрени със Заповед 20-04-1892/02.11.2012г на Министъра на правосъдието

Европейски кодекс за поведение за медиаторите

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ МЕДИАЦИЯТА?

Чрез нея споровете се решават бързо, евтино и ефективно.

Дава свобода сами да намерите истинския си интерес и да определите собствените си приоритети.

Не замества съда, а предлага още една възможност за защита на вашите права. Гарантира тайната на споделената информация.

Провежда се в неформална обстановка и в удобно за вас самите време.

Възстановява и запазва отношенията между спорещите.

 

МЕДИАЦИЯТА Е ЕФЕКТИВНА ПРИ:

 • при спорове в етажната собственост,
 • при търговски спорове – по повод сключването или изпълнението на търговски сделки, или между съдружници,
 • при договорни спорове – напр. при договори за продажба, доставка, наем, заем, изработка, различни видове услуги,
 • при спорове за недвижими имоти - при продажба, в случаи на съсобственост,
 • при спорове при строителство – по повод забава или спор за качеството на изпълнението на строителството,
 • при семейни спорове – за уреждане на отношенията във връзка с развод или
 • продължаване на брака, отношенията между родителите и децата при развод и имуществените отношения между съпрузите
 • при спорове между наследници,
 • при трудове спорове,
 • при потребителски спорове,
 • при спорове във връзка със застрахователни обезщетения,
 • при непозволено увреждане – за договаряне на обезщетение за пострадалия,
 • при спорове за интелектуална собственост.

МЕДИАТОРЪТ:

Ръководи процедурата по медиация безпристрастно и неутрално, улеснява общуването

между страните.

Трансформира противопоставянето в сътрудничество за разрешаване на спора.

Не е съдия, арбитър или адвокат на страните.

Не решава спора.

Не дава правни, психологически или други професионални съвети. Е преминал през специализирано обучение за водене на процедури по медиация.

Подлежи на контрол от страна на Министъра на правосъдието за спазване на закона и

процедурните и етичните правила за поведение на медиатора.

ЕДИНЕН РЕГИСТЪР НА МЕДИАТОРИТE

СПИСЪК НА МЕДИАТОРИТЕ КЪМ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД –БУРГАС И РАЙОНЕН СЪД – БУРГАС

Андрея Шивачев Биляна Вътева

Димитринка Желязкова

Димитър Кирилов Ваня Кирязова Катя Маринова

 

Костадинка Георгиева Мариана Трифонова Мила Попова

Николай Тотев

Пешка Чернокожева Петя Колева

Севим Ахмедова

КОНТАКТИ:

ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ

Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас

Гр. Бургас

Ул.“Александровска № 101, етаж 1, стая № 105

Координатори:

Ани Цветанова – Съдебен секретар в Окръжен съд – Бургас , етаж 2, стая №49, тел: 056 879 462

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация