C C C C A+ A A- X

Съобщение

24 март 2021

ВАЖНО!

Заповед № 50/24.03.2021 г. на И.Ф.Административен ръководител-Председател на Районен съд - Средец, относно разглеждане на дела в открито съдебно заседание в Районен съд-Средец за периода 24.03.2021-06.04.2021

 

Заповед N 76/28.05.2020 г. на И. Ф. Административен ръководител-Председател на Районен съд - Средец

Заповед N 69/14.05.2020 г. на И. Ф. Административен ръководител-Председател на Районен съд - Средец

Считано от 14.05.2020 г. изплащането на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и всякакви други плащания се извършва САМО по банков път, съгласно Заповед N 69/14.05.2020 г. на И. Ф. Административен ръководител-Председател на Районен съд - Средец

Считано от 14.05.2020 г. работното време с граждани на Регистратура, Деловодство граждански и наказателни дела, Деловодство ДСИ и Бюро съдимост в Районен съд - Средец е от 09.00 ч. - 12.00 ч. и от 14.00 ч. - 17.00 ч., като в сградата ще се допускат само лица с ПРЕДПАЗНИ МАСКИ И РЪКАВИЦИ.

30.04.2020 г.

Заповед N 63/29.04.2020 г. на И. Ф. Административен ръководител- Председател на РС - Средец

16.04.2020 г.

Банкова сметка за набиране на средства от дарения на магистрати и съдебни служители

09.04.2020 г.

ВАЖНО !

Заповед N 51/08.04.2020 г. на И. Ф. Административен ръководител- Председател на РС - Средец на основание чл. 80, ал.1 от ЗСВ, Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., обн. ДВ, бр. 28/24.03.2020 г., изм. и доп. ДВ, бр. 34/09.04.2020 г., Решение на Народното събрание на Република България от 07.04.2020 г. за удължаване на срока на извънредното положение и Решения на СК на ВСС от 15.03.2020 г., 16.03.2020 г., 26.03.2020 г. 31.03.2020 г. и 07.04.2020 г.

01.04.2020 г.

Считано от 01.04.2020 г.  СВИДЕТЕЛСТВА ЗА СЪДИМОСТ се издават на място в сградата на РС - Средец при спазване на необходимите мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19.

23.03.2020 г.

Съобщение от Юлияна Кръстева-ДСИ при РС - Средец:

С Разпореждане от 23.03.2020 г. СПИРАМ публичните продани по изп. дело N 78/2018 г. и изп. дело N 70/2019 г. по описа на ДСИ гр. Средец.

 

16.03.2020 г.

ВАЖНО! 

ВИЖ Решение на СК на ВСС от 16.03.2020 г.
ВИЖ Решение на СК на ВСС от 15.03.2020 г.


Районен съд - Средец е взел своевременни мерки за изпълнение на Решенията на СК на ВСС от извънредните заседания на 15 и 16 март 2020 г. във връзка с ограничаване и превенция на разпространението на COVID-19.
Преустановява разглеждането на насрочените в открити съдебни заседания дела за периода на обявеното извънредно положение, с изключение на посочените в т. 1, т. 2 и т. 3 от Решението на СК на ВСС от 15.03.2020 г. и допълнени с Решение на СК на ВСС от 16.03.2020 г.
Допълнителна информация за новото насрочване на делата ще бъде достъпна на сайта на съда, по телефон и по електронна поща, като заинтересованите страни ще бъдат надлежно уведомени по реда на ГПК и НПК след приключване на извънредното положение.
Забранява се достъпа на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т. 1, т. 2 и т. 3 от Решението на СК на ВСС от 15.03.2020 г. и допълнени с Решение на СК на ВСС от 16.03.2020 г.
Страните по делата по т. 1, т. 2 и т. 3 от Решението на СК на ВСС от 15.03.2020 г. и допълнени с Решение на СК на ВСС от 16.03.2020 г.
ще бъдат призовавани само по телефон или по електронен път.

В сградата на съда ще бъдат допускани само ангажираните по дежурства магистрати, държавен съдебен изпълнител, съдия по вписвания, съдебни служители, служител в Агенция по вписванията и служител при държавен съдебен изпълнител съобразно утвърден от И. Ф. Административен ръководител – председател на РС - Средец график за работа от 16 март 2020 г.
Осигурени са дежурства в съда за справки по телефон относно разглежданите дела по т. 1, т. 2 и т. 3 от Решението на СК на ВСС от 115.03.2020 г. и допълнени с Решение на СК на ВСС от 16.03.2020 г., като справки по телефон ще се извършват всеки ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. на следните телефони:
          тел./факс: 05551/ 73-73
          05551/ 73-78; 05551/73-74;           05551/ 70-92; 0550 45 054
За връзка по e-mail по всяко време:
          sredecsad@abv.bg 
sredets-rs@.justice.bg

Ситуацията е динамична, очакваме допълнителни указания от ВСС, както и законодателен акт от НС относно процесуалните срокове, като при необходимост от допълнителни организационни мерки ще актуализираме информацията!

 

Съобщение от Юлияна Кръстева-ДСИ при РС - Средец:

Във връзка с Решение на ВСС от 15.03.2020 г. и постановление от 16.03.2020 г.  СПИРАМ публична продан по изп. дело N 4/2018 г. по описа на ДСИ гр. Средец.

 

Отменен е приемния ден на И. Ф. Административен ръководител - председател на Районен съд-Средец до второ нареждане.

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация