C C C C A+ A A- X

Регистратури

Регистратура

Работно време

  • етаж 3, стая 203
  • Работно време: от 8.30 ч. до 17.00 часа без прекъсване
  • sredets-rs@justice.bg; sredecsad@abv.bg

Служба „Регистратура“ е мястото, където се приемат и регистрират всички постъпили в съда книжа - искови молби, жалби други документи. Регистратурата води входящ дневник, в който се вписват датата и часът на постъпване на даден документ.
В регистратурата на районния съд се приемат и регистрират книжа и наддавателни предложения по ГПК по обявени продажби от ЧСИ и ДСИ.


Общи функции на служба „Регистратура“:
   - Приема и регистрира входящата кореспонденция;
   - Експедира изходящата кореспонденция;
   - Осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция:
   - Разпределя и направлява постъпилата поща.


На първата страница на всеки приет или издаден от съда документ се отбелязват регистрационен номер и дата на вписване и се полага подпис от служител. При поискване от вносителя на документа тези данни се отбелязват и на представено от него копие.
Постъпващите в съда документи трябва да са написани четливо на хартия, при спазване на процесуалните закони. Ако документът касае вече образувано дело, се посочва номера на делото и годината.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация