C C C C A+ A A- X

Деловодства

Деловодство

Работно време

  • етаж 3, стая 205
  • Работно време: от 8.30 ч. до 17.00 часа без прекъсване

Гражданското деловодство обработва граждански, частни граждански и административни граждански дела.
При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, обявено ли е решението, подадени жалби, влязло ли е в сила решението.
На страните по делата и техните защитници се предоставят делата и материалите по тях за запознаване.
Гражданското деловодство издава съдебни удостоверения, изпълнителни листи в полза на страните, заверени и незаверени ксерокопия от документи, преписи от влезли в сила съдебни актове, след подаване на писмена молба.
Наказателното деловодство обработва наказателни дела, които според характера си биват общ характер, частен характер, административни и частни наказателни дела.
При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, дали е обявено решение, подадени жалби или влязъл ли е в сила съдебния акт.
На страните по делата и техните защитници се предоставят делата за запознаване и материалите по тях.
Издават се съдебни удостоверения, изпълнителни листи, преписи от влезли в сила съдебни актове и незаверени и заверени ксерокопия от документи, след подаване на писмена молба.
В деловодството се съхраняват всички новообразувани дела, които на са приключили, както и приключилите дела, по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, а също и делата с влезли в сила крайни съдебна актове, които са подготвени за архивиране.
В деловодството се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се там дела - молби за отлагане пренасочване, молби за изпълнение на указания, дадени от съда, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица, молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листове и др.
Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството. 

Архив

Архив

гр. Средец, п.к. 8300, пл. България 5, етаж 3, стая 205

05551 73-78

sredets-rs@justice.bg; sredecsad@abv.bg

Деловодство

Деловодство

гр. Средец, п.к. 8300, пл. България 5, етаж 3, стая 205

05551 73 78 ; Факс 05551 73 73;

sredets-rs@justice.bg; sredecsad@abv.bg

Регистратура

Регистратура

гр. Средец, п.к. 8300, пл. България 5, етаж 3, стая 203

05551 73 73; 0550 45 050

sredets-rs@justice.bg; sredecsad@abv.bg

Съдебни секретари

Съдебни секретари

гр. Средец, п.к. 8300, пл. България 5, етаж 2

05551 70 92

sredets-rs@justice.bg; sredecsad@abv.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация